คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้กับ อาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562