คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิจัย และด้านการบูรณาการพันธกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิจัย และด้านการบูรณาการพันธกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2019 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา โดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ ตัวแทนหลักสูตรๆละ 2 ท่าน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562