คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความสำเร็จในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความสำเร็จในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2019 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้กับ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562