โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) โดย ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562