คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 9 อาคาร 14 โดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ ตัวแทนหลักสูตรๆละ 2 ท่าน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562