คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 2)

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 (กิจกรรมที่ 2) ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ให้กับ ผู้บริหาร ตัวแทนโปรแกรมวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562