คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2561

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 5 เมษายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 (48148) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562