โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 4 เมษายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ ให้กับ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 10 คน วิทยากรโดย ดร.คำรบ สมะวรรธนะ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562