คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานวิจัย และขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้สังคม

โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 4 เมษายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานวิจัย และขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้สังคม ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้กับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ที่สนใจ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562