โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปี 2562

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 2 เมษายน 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีสี) โดย ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 40 คน

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562