โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่งาน

โดย : โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 22 มีนาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่งาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การแพทย์ทางเลือก โดย ประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยากรโดย คุณพิศิษฐ์ ชื่นแจ้ง

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562