โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

โดย : โปรแกรมวิชาเกษตร

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ จังหวัดนครนายกและจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ให้กับ อาจารย์และบุคลากรโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562