โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของกราฟฟิกเพื่อการเรียนการสอน (Infographics)

โดย : โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 13 มีนาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของกราฟฟิกเพื่อการเรียนการสอน (Infographics) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงเรียนบาบ่อคำวิทยาคม โดย ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบาบ่อคำวิทยาคม วิทยากรโดย อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562