โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดอบรมและความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

โดย : โปรแกรมวิชาเกษตร

ระยะเวลาจัดกิจกรรม : วันที่ 12 มีนาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม

 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดอบรมและความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-17.30 น. ณ บ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ 13 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ให้กับ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อวิสาหกิจชุมชนบ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ 13 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก วิทยากรโดย อาจารย์และเจ้าหน้าที่โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

>> ภาพกิจกรรม <<


ข้อมูลผู้ประสานงาน

คุณ : ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ :4010

อีเมล :Prscitech@gmail.com

จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562