ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทำวิจัยทางเคมี สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี
ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทำวิจัยทางเคมี สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการทำวิจัยทางเคมี สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเร

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม


ศูนย์รวมแหล่งความรู้

การจราจรอัจฉริยะ Intelligent Transport System ในเกาหลีใต้ พากิน พาเที่ยวเกาหลีใต้ | DGTH
การจราจรอัจฉริยะ Intelligent Transport System ในเกาหลีใต้ พากิน พาเที่ยวเกาหลีใต้ | DGTH

เที่ยวเกาหลีใต้ สบายใจหายหวง ทั้งเรื่องของการเดินทาง การแปลภาษา รวมถึงการใช้ขนส่งสาธารณะ ด้วยสารพัดแอปพลิเคชันดีๆ ที่ไปเที่ยวเกาหลีต้องมีโหลดติดมือถือไว้ พาดูระบบการจราจรอัจฉริยะ Intelligent Transp

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน จิ๊บจิ๊บ เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน จิ๊บจิ๊บ เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์

JibJib CUI เป็นแพลตฟอร์มระบบผู้ช่วยอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี “พาที” แพลตฟอร์มรู้จำเสียงพูด ช่วยเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ “อับดุล” แพลตฟอร์มสร้างแชตบอต ที่สามารถวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ช่วยหาคำตอบ

5G ไทย เมื่อไหร่มา มาแล้ว! ดูเล้ย! 5จี คืออะไร ทดสอบ 5G เพื่อการเกษตร การศึกษา การแพทย์ | DGTH
5G ไทย เมื่อไหร่มา มาแล้ว! ดูเล้ย! 5จี คืออะไร ทดสอบ 5G เพื่อการเกษตร การศึกษา การแพทย์ | DGTH

รายการ Digital Thailand พาชม ทดสอบ 5G ไทย 5G มีประโยชน์อย่างไร ดู 5G เพื่อการเกษตร 5G เพื่อการศึกษา และ 5G เพื่อการแพทย์และสุขภาพ 5G เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 5G ไทย มาเมื่อไหร่? การประมูล 5G ได้ยื่

สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master
สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master

การใส่ภาพหลาย ๆ ภาพพร้อม ๆ กันไปตำแหน่งและขนาดที่ระบุไว้ในหน้าสไลด์ การสร้าง layout สำหรับแสดงรูปภาพหลาย ๆ ภาพใน Slide master การปรับแต่งรูปทรงของภาพ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ที่อยู่ใน layout ======