ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ภาพกิจกรรม โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดการอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 28 คน  ตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์รวมแหล่งความรู้

ระบบบริหารการวิจัยเพื่อขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง
ระบบบริหารการวิจัยเพื่อขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง

สวทช. เปิดให้บริการรับรอง “ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือ RDIMS โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนรายชื่อกับ สวทช. สามารถขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วย

สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master
สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master

การใส่ภาพหลาย ๆ ภาพพร้อม ๆ กันไปตำแหน่งและขนาดที่ระบุไว้ในหน้าสไลด์ การสร้าง layout สำหรับแสดงรูปภาพหลาย ๆ ภาพใน Slide master การปรับแต่งรูปทรงของภาพ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ที่อยู่ใน layout ======