ภาพกิจกรรม

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit ช่วงที่ 1
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit ช่วงที่ 1

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit ช่วงที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (48202) อาคารเรียนและปฏิบัติการทาง

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม


ศูนย์รวมแหล่งความรู้

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน จิ๊บจิ๊บ เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน จิ๊บจิ๊บ เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์

JibJib CUI เป็นแพลตฟอร์มระบบผู้ช่วยอัตโนมัติ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี “พาที” แพลตฟอร์มรู้จำเสียงพูด ช่วยเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ “อับดุล” แพลตฟอร์มสร้างแชตบอต ที่สามารถวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย ช่วยหาคำตอบ

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโน

สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master
สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master

การใส่ภาพหลาย ๆ ภาพพร้อม ๆ กันไปตำแหน่งและขนาดที่ระบุไว้ในหน้าสไลด์ การสร้าง layout สำหรับแสดงรูปภาพหลาย ๆ ภาพใน Slide master การปรับแต่งรูปทรงของภาพ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ที่อยู่ใน layout ======