นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุสู่การใช้จริง

Facebook Live หัวข้อ "นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุสู่การใช้จริง" โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. และทีมผู้คิดค้น 4 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ อาทิ JOEY-เตียงตื่นตัว BEN-อุปกรณ์ขึ้นลงเตียง AKIKO-ผ้ากระตุ้นสมอง และ MONICA-เกมฝึกสมอง พบกับที่มาของการคิดค้นนวัตกรรม มุมมองของผู้ประกอบการ และการนำไปใช้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกลาง ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ เวลา 13.00-13.30 น.

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zzevvUxLQ9w

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top