การเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์ และส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสาน”

การเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์ และส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสาน” ในงาน สวทช. – วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zrXiw0zfquQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top