การจัดแสดงและเผยแพร่โครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติ (STEM Showcase)

การจัดแสดงและเผยแพร่โครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติ (STEM Showcase) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ C และ D โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 15 มีนาคม 2560

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zFMnmtJxJgE

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top