พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน อินโนแซคยีสต์ทนร้อนสำหรับการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียว

สวทช. ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วิจัยและพัฒนา “อินโนแซค” ยีสต์สายพันธุ์ทนร้อน ที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งที่ผิวเซลล์ โดยไม่ต้องใช้สารเหนี่ยวนำ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลแบบขั้นตอนเดียวที่อุณหภูมิสูง ยีสต์อินโนแซคสามารถให้ผลผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับยีสต์สายพันธุ์ทางการค้า ที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป และยังช่วยลดการใช้เอนไซม์ทางการค้า ในกระบวนการหมักแบบปกติได้สูงสุดถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งระยะเวลาและพลังงาน ในระบบหล่อเย็นลงได้มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=zF75gaxkV_I

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top