ตอน อุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้

นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้ลงพื้นที่สถานพยาบาล ทำการเก็บข้อมูลและสรุปปัญหา เพื่อนำมาออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ โดยนำ “ความต้องการของผู้ใช้” เป็นหลัก หรือที่เรียกว่า Human-centric design เพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการหกล้มจากการขึ้นลงเตียงที่มีความสูง กระตุ้นการลุกนั่งได้ด้วยเอง บ่อยๆ เพื่อลดการนอนติดเตียง นอกจากนี้ยัง ใช้เป็นเก้าอี้สำหรับพยาบาล ในการทำหัตถการ เป็นที่นั่งสำหรับญาติ รวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับช่วย ในการทำกายภาพบำบัด ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลังการผ่าตัดได้อีกด้วย ต้นแบบอุปกรณ์นี้ ได้ผ่านการทดลองใช้ เก็บข้อมูลการใช้งานที่โรงพยาบาล และออกแบบใหม่จนได้เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ได้จริง เหมาะสมกับทั้งที่โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยหลังผ่าตัด และที่บ้าน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=yqUnn6LS-iY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top