พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน หน้ากากผ้ากราฟีนยับยั้งแบคทีเรีย

บริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. และได้ร่วมมือกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้าชนิดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99.9% โดยการนำ สารกราฟีน ที่เป็นสารประเภทนาโนคาร์บอนพิเศษ มาเคลือบลงบนผ้าของหน้ากาก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และช่วยกระจายความร้อนได้ดี จากการวิจัยวัสดุกราฟีนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 ปี และทดสอบผลโดยสถาบันสิ่งทอประเทศไทย หน้ากากผ้ากราฟีน จึงเป็นอีกทางเลือกของผู้ใช้ ที่ช่วยยับยั้งกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรีย ฝุ่นละอองไม่เกาะสะสม และกราฟีนยังช่วยกระจายความร้อนได้ดี ทำให้สวมใส่ สบายขึ้นและนานขึ้น ที่สำคัญยังประหยัดและรักษ์โลก เพราะสามารถซักและนำมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 10 ครั้ง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=y6-YRgij6DE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top