พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน นวัตกรรมเรือและรถบัสอะลูมิเนียม

สวทช. กับบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมดำเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และทดสอบยานพาหนะสมัยใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการทำงานร่วมกัน ปัจจุบัน สวทช. ได้ร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจวิจัย พัฒนา ออกแบบ และจำหน่ายเรืออะลูมิเนียม และรถบัสอะลูมิเนียม โดย สวทช. ได้เข้าไปช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่บริษัท ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ช่องทางและพันธมิตรธุรกิจ รวมทั้งกลไกสนับสนุนของภาครัฐต่างๆ เช่น การนำผลิตภัณฑ์มาขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อเปิดตลาดในภาครัฐ ขณะนี้ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้ซื้อ โดยได้นำผลิตภัณฑ์มาขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยทั้งหมด 5 รายการ ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 1 รายการ คือ เรือ F190 และอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนเรือและรถบัสอีก 4 รุ่น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xyNSHz0iVwY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top