เรื่อง 22 From Future

22 From Future สังคมโลกในอนาคต จะสื่อสารผ่านภาษาอะไร? ในปี ค.ศ. 2090 “แอนนา” กำลังใช้เครื่องเคลื่อนย้ายมวลสาร แต่ดันเกิดขัดข้อง ทำให้ตัวเองหลุดมาในยุค ค.ศ.2017 กระทั่งเจอ “แมน” ชายหนุ่ม ที่เดินผ่านมา “แอนนา” รีบขอความช่วยเหลือ เพื่อให้ตัวเองกลับไปในยุคเดิม แต่ “แอนนา” กับ “แมน” คุยกันไม่รู้เรื่อง “แมน” จึงพา”แอนนา” มาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตึกสารสนเทศ เพื่อสอนให้เธอได้รู้จักกับภาษาของมนุษย์ยุคนี้ เพื่อจะสื่อสารกันได้ ระหว่างที่อยู่ในยุค ค.ศ.2017 “แอนนา” ได้เรียนรู้และค้นพบความจริงว่ารู้สึกดีเวลาอยู่กับ “แมน” และมนุษย์ยุคนี้มีอิสระในการใช้ชีวิต มีการสื่อสารและเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน แต่เครื่องเคลื่อนย้ายมวลสาร เกิดรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้ว “แอนนา” จะต้องกลับไปสู่ยุคเดิม… ”แอนนา” จะตัดสินใจอย่างไร จะกลับไปยุคเดิมหรือไม่ หรือจะอยู่ในยุคใหม่... ทีม Million Take เล่าถึงที่มาของหนังสั้นว่า หากคนที่อยู่ในโลกอนาคต ย้อนเวลากลับมาสู่โลกปัจจุบันได้ จะเกิดอะไรขึ้น เพราะในอนาคตย่อมมีการเปลี่ยนแปลง จากในสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เพจเจอร์ฝากข้อความสื่อสารกัน จากนั้นได้มีวิวัฒนาการพัฒนาการสื่อสาร เพื่อให้คนสามารถพูดคุยกันได้อย่างง่ายขึ้นแม้อยู่ไกลกัน เช่น การใช้โทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค เฟสไทม์ ซึ่งสามารถเห็นหน้าคู่สนทนาได้ “หนังสั้นเรื่องนี้จะสอดแทรกหลายด้าน โดยเฉพาะปัจจุบันคนไทย อยู่ในสังคมก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ ไม่พูดจากับคนรอบข้าง อีกทั้งการดูแลรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานลดโลกร้อน”

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xxpophHCPcQ

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top