มะเขือเทศผลเล็กสายพันธุ์ใหม่ ต้านไวรัสใบหงิกเหลือง

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ร่วมกับบริษัท ที เค อาร์แอนดี จำกัด ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง โดยใช้เทคนิค มาร์คเกอร์ แอสซิสต์ ซีเล็กชั่น โดยไม่พึ่งพาการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือ GMO ร่วมกับวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม โดยผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ สแน็ค สลิม ห้าศูนย์สอง กับพันธุ์ จีที หกสี่ห้าขีดสอง ที่มียีนต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง และคัดเลือกต้นมะเขือเทศที่มียีนต้านทานโรคด้วย สคาร์ ดีเอ็นเอ มาร์คเกอร์ ช่วยให้คัดเลือกได้อย่างแม่นยำ และใช้เวลาในการคัดเลือกสั้นลง มะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลือง มีลักษณะต้นที่แข็งแรง ผลดกและสวยงาม รสชาติดี สามารถต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคใบหงิกเหลืองได้ดี ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาว จึงปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xg6441Q8Mp0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top