พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน รถเข็นรักษ์โลกสร้างอาชีพ สู้ Covid-19

เพื่อเป็นการยกระดับสตรีตฟูดไทย DECC สวทช. ได้ออกแบบและพัฒนา “รถเข็นรักษ์โลกสร้างอาชีพ สู้ Covid-19” และส่งมอบรถเข็นให้แก่ผู้ประกอบการสตรีตฟู้ดเจ้าแรกที่สั่งจองไว้คือ ร้านข้าวเหนียวหมูหวานเฮียวัตรปังตอทอง ในจังหวัดนครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรถเข็นคันนี้เป็นรูปแบบโมเดลที่ 1 จาก 3 โมเดล โดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบา มีระบบน้ำดี ถังบำบัดและซิงก์น้ำ เป็น New Normal ในสถานการณ์ Covid-19 ของการขายและเลือกซื้ออาหารสตรีตฟูด ที่สำคัญ รถเข็นรักษ์โลกคันนี้ ยังสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความสะอาด และปลอดภัยในการบริโภค ด้วยการใช้งานหลายฟังก์ชัน เช่น การใช้เท้าเหยียบ เพื่อเปิดก็อกน้ำลดการสัมผัส สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสั่งจองได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ที่ www.decc.co.th

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=wwj2KkHP064

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top