ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน เทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติ ผ้าสีสวยสด ช่วยลดโลกร้อน

การย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาตินั้น มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เช่น มีการติดสีและความคงทนของสีค่อนข้างต่ำ นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมสีธรรมชาติแบบสารละลายเข้มข้น และแบบผงพร้อมใช้ ในเฉดสีต่างๆ เช่น น้ำตาลจากเปลือกต้นสะเดา และสีเหลืองจากดอกดาวเรือง ข้อดีคือ ใช้งานง่ายและเก็บรักษาไว้ได้นาน นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีการเตรียมเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม ลินิน การย้อมหรือพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ สูตรการเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติที่ช่วยให้เส้นใยติดสี และมีความคงทนของสีดีขึ้น ช่วยลดการใช้และนำเข้าสีเคมี ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ไปสู่การเป็นผู้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=w7j30H6If0c

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top