สื่อดิจิทัลในหนังสือเรียน สสวท (2)

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออกแบบเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vyydQ0VsKoc

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top