พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เตาก๊าซหุงต้มประสิทธิภาพสูง

สวทช. สนับสนุน มจธ. ช่วยเอกชนนำ วทน. ยกระดับเตาก๊าซแอลพีจี โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบเตา ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซ ผลสำเร็จจากการพัฒนาพบว่า สามารถพัฒนาเตาให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 53.06% เป็น 60.70% หรือเพิ่มขึ้น 7.64% คิดเป็นอัตราการประหยัดพลังงานเท่ากับ 12.58% จากประสิทธิภาพของเตาที่สูงขึ้น หากมีการนำไปใช้ทดแทนเตารุ่นเดิม จะลดปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจีลงได้ 5.4% ของปริมาณก๊าซทั้งหมดที่ใช้ภายในประเทศ ซึ่งการใช้ก๊าซแอลพีจีที่ลดลงนี้ จะส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยลดลงถึง 1,400 ตันต่อปีอีกด้วย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ugd4V-a4Kys

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top