พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การบรรยายด้านการทดลองในอวกาศและการสำรวจอวกาศ

จีสด้า และ สวทช. จะร่วมมือกันจัดการบรรยายด้านการทดลองในอวกาศและการสำรวจอวกาศ “National Space Exploration” โร้ดโชว์ ณ 3 จังหวัดภูมิภาค” และเปิดรับข้อเสนอ งานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำการทดลองบนอวกาศ ในทุกสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์อาหาร และอื่นๆ จากผู้สนใจชาวไทยทุกคน โดยจะจัดการบรรยาย 3 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 13 มิถุนายน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 มิถุนายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 21 มิถุนายน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด เจาะลึก ชัดทุกรายละเอียด Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=uZ4Sgr57aog

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top