ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เศรษฐกิจดิจิทัล และภารกิจ DEPA | Digital Thailand

เปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มาก เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง เคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) มาติดตามชมพร้อมกันเลย https://www.it24hrs.com/2017/thailand-4-0/ ติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/it24hrs twitter.com/panraphee twitter.com/it24hrs IG: panraphee

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=uDIF8QvUPcs

iT24Hrs

www.it24hrs.com www.facebook.com/it24hrs www.twitter.com/it24hrs

Scroll to Top