เชิญชวนไปงาน วทท เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 “วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 3-4 มิถุนายน เวลา 8.30น. -16.30น. ที่ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2392-4021 ต่อ 2309-2318

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=tbqPNXBh70w

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top