พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Thailand Tech Show 2017 เชื่อมโยงงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน “Thailand Tech Show 2017” ภายใต้แนวคิด อินโนฟิวชัน : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รวบรวมผลงานที่ใช้ได้จริงพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์มาจัดแสดงกว่า 200 ผลงาน ครอบคลุม 7 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่มการแพทย์ กลุ่มเวชสำอางและเวชภัณฑ์ กลุ่มเครื่องมือ/เครื่องจักร กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเกษตรและประมง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มสื่อการเรียน ผู้ประกอบการและนักลงทุน สามารถเข้าถึงงานวิจัยและเลือก ช็อปเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างสะดวก ที่สำคัญคือ สามารถพบปะแลกเปลี่ยนความคิด และซักถามรายละเอียดได้โดยตรงกับนักวิจัย ก่อนตัดสินใจทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพียง 30,000 บาท เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=tQ5YAoVL3JA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top