การทำสีวีดีโอโดยใช้ LUTs บนกล้อง Canon

การทำสีวีดีโอโดยใช้ LUTs บนกล้อง Canon Note: หากใช้ Picture Style จากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Vision Color ไม่จำเป็นต้องใช้ Vision Tech สามารถใช้ Picture Profile Natural ปรับ Contrast และ Saturate ให้น้อยลง แล้วค่อยนำไปใส่ LUTs ในขั้นตอนการตัดต่อได้

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=s_yXz5FeG7E

2how

สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ เรื่องการพิมพ์ภาพ ที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ... รวมถึงรีวิวอุปกรณ์ในรูปแบบสบายๆ ได้ความรู้ ไม่เหมือนใคร

Scroll to Top