iPad OS export files ไปเก็บบน External Storage

iPad OS export files ไปเก็บบน External Storage ได้อย่างไร #iPadOS

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=rCUMfQIsroY

2how

สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ เรื่องการพิมพ์ภาพ ที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ... รวมถึงรีวิวอุปกรณ์ในรูปแบบสบายๆ ได้ความรู้ ไม่เหมือนใคร

Scroll to Top