มะเขือเทศลูกเล็กต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

มะเขือเทศลูกเล็กที่ทานสดอย่างพันธุ์ Snack- Slim 502 กำลังได้รับความนิยมมาก เพราะทั้งหวานกรอบและมีวิตามินซีสูง แต่มะเขือเทศพันธุ์นี้อ่อนแอต่อโรคใบหงิกเหลือง เวลาเกิดโรคทีเสียหายกันทั้งแปลง นักวิจัยไทยจึงได้ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ที่กรอบอร่อยเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมด้วยคุณสมบัติต้านทานโรคใบหงิกเหลือง นักวิจัยไบโอเทค / สวทช. ร่วมกับบริษัท ที เค อาร์แอนดี จำกัด ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง โดยใช้เทคนิค Marker Assisted Selection ร่วมกับวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบเดิม โดยผสมพันธุ์ระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ snack slim 502 กับพันธุ์ GT-645- 2 ที่มียีนต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง และคัดเลือกต้นมะเขือเทศที่มียีนต้านทานโรคด้วย SCAR DNA Marker ช่วยให้คัดเลือกได้อย่างแม่นยำ และใช้เวลาในการคัดเลือกสั้นลง โดยมะเขือเทศต้านทานโรคใบหงิกเหลือง มีลักษณะต้นที่แข็งแรง ผลดกและสวยงาม รสชาติดี สามารถต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคใบหงิกเหลืองได้ดี ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาว จึงปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=quicb4QARgs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top