เสวนาและเปิดตัวหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” (4/4)

เสวนาและเปิดตัวหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ห้องประชุม SSH-Auditorium อาคาร 18 (อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP (Junior Science Talent Project) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเป้าหมายในการสร้างหัวรถจักรให้กับประเทศ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ได้ฝึกทักษะวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่อไปในอนาคต โครงการได้จัดทำหนังสือ “บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม” นำเสนอตัวอย่างเยาวชนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไปให้มีใจไฝ่รักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยกตัวอย่างเยาวชนไทย ที่หลงใหลในวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก จำนวน 13 คน ผ่านการบ่มเพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 10 ปี จากโครงการ JSTP รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เยาวชนทั้ง 13 คนนี้ เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า ผู้ที่ชอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางตามความฝันจนจบการศึกษา และกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=qOpYNM7BTXQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top