พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน

โจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ การคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตผ้า ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน จึงทำการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเคลือบสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับสิ่งทอ ให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ปัจจุบัน โรงงานต้นแบบได้เปิดให้บริการพัฒนา และเคลือบสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้ผ้ามีสมบัติโดดเด่น ทั้งสมบัติการสะท้อนน้ำ ทำให้ดูแลรักษาง่าย ลดการเปรอะเปื้อน สมบัตินุ่มลื่นเพื่อให้สวมใส่สบาย สมบัติต้านแบคทีเรียเพื่อลดการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ สมบัติต้านยูวีทำให้ของผ้าไม่ซีดจาง และนอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมได้อย่างยาวนาน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=q8RIp3870G8

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top