ปิดเทอมเพิ่มพลังเรียนรู้ กับคลังความรู้ Scimath ของ สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ SciMath เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก ชวนคุณครู นักเรียน น้อง ๆ และผู้สนใจ ปิดเทอมอยู่บ้านแล้วมา เพิ่มความรู้ออนไลน์กับคลังความรู้ สสวท. ที่ www.scimath.org ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความสนุกท้าทาย ได้ค้นหารวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ ระบบคลังความรู้ SciMath แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหาถูก ต้องทางวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ที่สนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคคล ทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตัวเอง ติดตามกิจกรรมและข่าวสาร สสวท. ได้ที่ เฟสบุ๊ค : IPST Thailand เว็บไซต์ : www.ipst.ac.th

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=pPYKzG9FYzM

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top