การใส่ Logo หรือ Graphic เวลาที่ทำ Facebook Live จาก Smartphone

การใส่ Logo หรือ Graphic เวลาที่ทำ Facebook Live จาก Smartphone

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=pPWw7aGeg5w

2how

สาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพ เรื่องการพิมพ์ภาพ ที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ... รวมถึงรีวิวอุปกรณ์ในรูปแบบสบายๆ ได้ความรู้ ไม่เหมือนใคร

Scroll to Top