GDPR กฎหมายคุ้มครองของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับเรายังไง? | iT24Hrs

GDPR คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง แล้วมีผลกระทบต่อประเทศไทยยังไง มารู้ไปพร้อมๆกันเลย ติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/it24hrs twitter.com/panraphee twitter.com/it24hrs IG: panraphee

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=pJG7s6_oFlo

iT24Hrs

www.it24hrs.com www.facebook.com/it24hrs www.twitter.com/it24hrs

Scroll to Top