พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ACE 2018 ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง

สวทช. จัดงาน NECTEC ACE 2018 ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง เป็นงานประชุมวิชาการงานที่รวบรวมผลงานของนักวิจัยและการนำเสนอเทคโนโลยีด้าน อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวติ้ง ที่จะช่วยตอบโจทย์ประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างก้าวกระโดด ด้วยงานวิจัย ที่หนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แสดงผลงาน การพัฒนาประเทศใน 4 ด้าน คือ “วิทย์แก้จน” “วิทย์สร้างคน” “วิทย์เสริมแกร่ง” และ“วิทยฺ์สู่ภูมิภาค” มีการหัวข้อสัมมนาที่น่าติดตาม เช่น AI จะปฏิวัติประเทศไทยได้หรือ ไม่ โอกาสใหม่และข้อท้าทายของการจัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กไทย ด้วย KidBright สู่ Kick Start up IoT ก้าวต่อไปของการศีกษาไทย สู่ตลาดยุค 4.0 Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=p30B97Qd6XQ

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top