Find Out

ความไม่รู้นั้น ไม่ผิด การค้นหาจึงน่ายกย่อง “เจีย” เด็กหนุ่มขี้สงสัย ที่มาพร้อมกับความไม่รู้ของเขา และความไม่รู้ของ “เจีย” ถูกนำเสนอให้ออกมาเป็นรูปแบบของ “ตัว” ซึ่งตัวไม่รู้ตัว มักจะโผล่มาทุกครั้ง เมื่อ “เจีย”เกิดความสงสัย โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ มันจะตามติดตัว “เจีย” อยู่ตลอดเวลา ความไม่รู้ของ “เจีย” ทำให้เขาได้พบกับสถานที่ที่รวมความสนุกและความรู้ไว้ด้วยกัน “เจีย” บังเอิญไปเจอหนังสือเกี่ยวกับการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จัดทำขึ้น แต่ภายในหนังสือเล่มนั้นไม่ได้มีเฉลย ด้วยความที่ “เจีย” เป็นเด็กขี้สงสัย จึงเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมกับหนังสือเล่มนั้น เพื่อค้นหาคำตอบ “เจีย” จะค้นหาคำตอบที่ตัวเองสงสัยได้หรือไม่ และด้วยวิธีใด และ”ตัวไม่รู้” จะอยู่กับ “เจีย”ต่อไปหรือไม่ “เจีย”จะทำอย่างไรต่อไป หนังสั้นเรื่อง Find Out เป็นผลงานของทีม Square Pix Studio นักเรียนโรงเรียนหอวัง ที่ เห็นงานศิลปะในอินเตอร์เน็ต เป็นตัวสีดำๆ ยืนท่ามกลางผู้คน จึงมีแนวคิดว่าน่าค้นหา จึงใช้ตัวสีดำๆ มาเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ โดยใช้ความไม่รู้ เปรียบเสมือนตัวสีดำๆ หวังว่าผู้ชมจะสนุกสนานกับหนังสั้นเรื่องนี้และไปค้นหาตัวเองในสถานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้ติดตัว

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=oV1-QyJnd4c

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top