กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกวันที่ ๒๘ กันยายน เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และให้เริ่มวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก เพื่อฉลองครบ ๑๐๐ ปี ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๖ พระราชทานธงชาติไทย และเป็นความภูมิใจของคนในชาติ โดยการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง ๓ สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ ๕ แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น ๒ เท่า ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ - ชาติ (สีแดง) - ศาสนา (สีขาว) - พระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) สีทั้ง 3 สีนี้เอง คือ ที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติไทย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=oSC0DuWaO0Q

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top