พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน "Grobot Plant Factory" ปลูกผักได้ทุกที่ทุกเวลา

บริษัทอินเทลอะโกร จำกัด พัฒนาระบบปลูกพืชสมัยใหม่ Grobot Plant Factory ซึ่งเป็นการปลูกพืชในระบบปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการเพาะปลูกได้ โดยมีการนำเซนเซอร์ และแอปพลิเคชัน มาช่วยในการเพาะปลูกและบริหารจัดการ เช่น ควบคุมความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารอาหาร ระบบนี้สามารถผลิตพืชได้ปริมาณมากไม่มีข้อจำกัดของฤดูกาล จึงสามารถปลูกได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย โดยบริษัทฯ มีสินค้าและบริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ Grobot Plant Factory, Plant Factory System และ Smart Farm และ Green House ซึ่งได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันกำลังทดสอบและประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกในประเทศไทย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=o04S-aOXyHE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top