พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ReachBook: โปรแกรมอ่านอีบุ๊กสำหรับทุกคน

“ReachBook” เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB นอกจากจะอ่านหนังสือได้แล้ว ยังแสดงสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ คลิปวิดีโอ เสียงอ่าน และคำบรรยายภาพ ที่ช่วยให้คนทุกกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกัน สามารถใช้งานหนังสือเล่มเดียวกันได้ จุดเด่นของ ReachBook คือ รองรับการใส่คำบรรยายภาพ เพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการเห็น เข้าใจรูปภาพที่อยู่ในหนังสือได้ โดยทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ นอกจากนี้ยังสามารถไฮไลต์ข้อความพร้อมออกเสียงข้อความนั้นๆ ให้ผู้ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สามารถติดตามเนื้อหาในหนังสือได้ พร้อมกับเสียงการอ่าน ReachBook ยังเชื่อมต่อกับร้านหนังสือออนไลน์ https://epub.aat.in.th ซึ่งผู้อ่านเข้าไปเลือกอ่านหนังสือ ที่มีผู้อัปโหลดสำหรับแบ่งปันไว้ได้หลายเล่ม Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ngJQhRqH1Ag

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top