บริการทดสอบแบตเตอรี เพื่อความปลอดภัย ไม่ต้องกลัวระเบิด

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพีเทค สวทช. ให้บริการทดสอบด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน มอก. 2217-2548 โดยทดสอบหาโอกาสต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการระเบิดของแบตเตอรี่ ซึ่งได้แก่ - ทดสอบการสั่นสะเทือนเนื่องจากการขนส่ง - ทดสอบวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร้อนเย็น - ทดสอบการลัดวงจรไฟฟ้าภายนอกของขั้วแบตเตอรี่ - ทดสอบการตก การกระแทก การบีบอัดเซลล์แบตเตอรี่ และทดสอบความดันต่ำด้วยการจำลองสภาวะบนเครื่องบิน เพื่อดูการบวมของแบตเตอรี่ สำหรับแบตเตอรี่ที่ผ่านการทดสอบจากพีเทค จะได้รับเครื่องหมาย มอก. 2217-2548 เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ ดังนั้นผู้บริโภคควรตรวจสอบดูแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ว่ามีตราสัญลักษณ์ มอก. หรือไม่เพื่อความอุ่นใจในการใช้งาน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=nDEouRjWY5g

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top