การเสวนา วิทย์เพื่อธุรกิจ (5/6)

การเสวนาในหัวข้อ "เทคนิคสู้ชีวิต ทำธุรกิจให้ติดปีก" โดย รศ.ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร.อัศวิน อมรสิน ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คุณสุรฉัตร ยอดเพชร ผู้เชี่ยวชาญอิสระ, คุณจริง ดินเชิดชู หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.พลังเทวดา, คุณบรรจง แสนยะมูล หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ไร่แสนดี ภายใต้การเสวนา “วิทย์เพื่อธุรกิจ” ในงาน สวทช.-วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mp-7QO0Wpiw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top