ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พสวท ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2560 ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง พิธีกร นางสาวสุพชร ไตรวิจิตรศิลป์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศน์สัมพันธ์ สสวท. ผลิตโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mg0yF7kwVZ8

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top