เรื่อง The Great Weapon

เรื่อง THE GREAT WEAPON เรื่องย่อ ”กัน” เด็กชาย ผู้ชื่นชอบสะสมของเล่นที่เป็นอาวุธทุกชนิด “แม่” จึงให้ปืนของเล่น เป็นของขวัญวันเกิด ส่วน”พ่อ” ให้ของขวัญวันเกิดเช่นเดียวกัน แต่ “กัน” กลับไม่สนใจของขวัญของพ่อ เมื่อถึงวันเกิด “พ่อ” พา “กัน” ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ระหว่างเที่ยว “พ่อ” โทรศัพท์คุยเรื่องงานตลอดเวลา “กัน” จึงแอบไปสำรวจพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเอง จนเจอ “ชาย” เหมือนตัวร้ายจากหนังสายลับ ไล่ล่า “กัน” วิ่งหนีไปทั่วพิพิธภัณฑ์ ”กัน” จะถูกจับได้หรือไม่ และ “กัน” จะใช้อะไรป้องกันตัว การที่ “พ่อ” พา “กัน” มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “พ่อจะสอนอะไร” “กัน” จะได้อะไรกลับไปใส่สมองจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ หนังสั้น THE GREAT WEAPON เป็นผลงานของทีม Narrator นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากมองเห็นว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังสร้างเสริมจินตนาการของเด็กได้ ซึ่งหนังสั้นสะท้อนให้เห็นว่าสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธมาต่อสู้ แต่ต่อสู้ด้วยความรู้ จึงหวังว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จะเป็นคลังเก็บข้อมูล ซึ่งทุกคนสามารถสร้างความรู้ ความสุข ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการได้ เพื่อจะได้นำความรู้ ประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=mNe8F7w5AMk

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top