ค้นหา "ATM" ใกล้ตัวง่ายๆ ด้วยแอป Google

นอกจาก "ATM" แล้ว ยังสามารถหาสถานที่อื่นๆใกล้ตัว ตั้งแต่ ร้านอาหาร ร้านดอกไม้ หรือแม้แต่ร้านล้างรถ -- รู้ทุกที่ใกล้ตัวง่ายๆ ด้วย Google

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ljve4iW4RD0

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top